پیام مدیر عامل

شركت كفش ايمني صنعتي كاوه تبريز توليد كننده كفش وپوتين ايمني با مارك اكولوژيك وارگونوميك افتخاردارد كه از سال 82 در زمينه توليد انواع كفش وپوتين ايمني با مارك اكولوژيك وارگونوميك مطابق با استاندارهاي روز دنيا وبا بهره گيري از مواد اوليه درجه يك درخدمت صنعت كشور مي باشد واميد دارد با افزايش وتنوع محصولات كفش وپوتين ايمني خود ونيز ساير محصولات ايمني وبا حفظ وارتقاء كيفيت محصولات ايمني توليدي خود بتواند پاسخي مناسب به اعتماد مصرف كنندگان خود بدهد.